Plán učiva na týden od 14. – 16. 11. 2022

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   14. – 16. 11. 2022 

Třída:  3. A 

 

 

Český jazyk 
 • Slova souznačná, slova protikladná – opakování v úterý 
 • Slova příbuzná 
 • Učebnice str. 25, 26 
 • Popis zvířete 

 

 

 

Matematika 
 • Násobení a dělení v oboru násobilek 
 • Písemné sčítání dvojciferných čísel 
 • Počítání bez závorek  
 • Učebnice str. 29, 30 

 

 

 

Anglický jazyk  Opakování lekcí 1 – 3 

 • Uč.str. 18, 19 
 • PS str. 18, 19 

Procvičujeme a zkoušíme dny v týdnu a měsíce v roce. 

 

 

 

Prvouka 
 • Naše obec – opakování ve středu 
 • Země v níž žijeme 
 • Krajina v okolí domova 
 • Orientace v krajině 

 

 

 

Další informace: 

17. 11. – Státní svátek 

18. 11. – Ředitelské volno 

 

 

 

13.11.2022