Plán učiva na týden od 14. – 18. 6. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   14. – 18. 6. 2021 

Třída:  3. A 

 

 

Český jazyk 
 • Vyjmenovaná slova – opakuj si 
 • Podstatná jména 
 • Slovesa 
 • Slovní druhy – uč. str. 131, 132, 133 
 • Práce v pracovním sešitě 
 • Každý den si přečti několik stránek z knihy 

 

 

 

 

Matematika 
 • Násobilka – opakuj si 
 • Písemné sčítání a odčítání – opakuj si 
 • Dělení se zbytkem – opakuj si 
 • Slovní úlohy 
 • Písemné násobení jednociferným činitelem 
 • uč. str. 47, 48 

 

 

 

Anglický jazyk  Unit 12, Review D 

 • Závěrečné opakování – slovíčka (zvířata, oblečení, tělo, obličej, jídlo, popis dětského pokoje) 
 • Závěrečný test – v úterý 
 • Procvičování otázek a odpovědí formou her 
 • Uč.str. 58, 59, 61 

 

 

 

Prvouka 
 • Člověk – opakuj na test 
 • Růst a vývoj 
 • Kostra, svaly, kůže, vnitřní orgány 
 • Smysly 
 • Pečujeme o své zdraví 

 

 

 

Ke stažení

13.06.2021