Plán učiva na týden od 15. – 19. 11. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   15. – 19. 11. 2021 

Třída:  4.A 

 

 

Český jazyk 
 • Vyjmenovaná slova 
 • Slovní druhy – přehled 
 • Práce v pracovním sešitě 

 

 

Matematika 
 • Opakování násobilky 
 • Písemně dělení jednociferným dělitelem 
 • Čísla do 10 000 
 • Sčítání a odčítání do 10 000 zpaměti – učebnice str. 36 
 • Geometrie – rýsování rovnoběžek – uč. str. 39 

 

 

Anglický jazyk 
 1. Skupina 
 • Lekce 3 – Be healthy! 
 • Uč. str.16, 17 
 • PS str. 16,17 
 • Procvičování slovíček – WocaBee 
 • Čtení anglických knih 

2.skupina : Lekce 3 – uč.str.16, PS str.15,16,17-dú na 23.11.-17/7 

Procvič.slovíček a frází -hry 

 

 

Přírodověda 
 • Živočichové 
 • Vlastnosti živočichů – opakování 
 • Dělení živočichů – uč. str. 15, 16 

 

 

Vlastivěda 
 • Vznik českého státu – opakování 
 • České království – uč. str. 21 
 • Život ve středověku 

 

 

 

Další informace: 

Pondělní akce s netopýry se ruší. 

Do geometrie nutno nosit dvě pravítka, z toho jedno musí být  

trojúhelník s ryskou. 

 

 

14.11.2021