Plán učiva na týden od 15. – 19. 2. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   15. – 19. 2. 2021 

Třída:  3. A 

 

 

Český jazyk 
 • Opakování vyjmenovaných slov po b, l, m, p 
 • Vyjmenovaná slova po s – seznámení 
 • Učebnice str. 76, 77 
 • Práce v pracovním sešitě 
 • Přečti si každý den několik stránek z knihy 

 

 

 

Matematika 
 • Násobilka 

             v příloze z minulého týdne máš pracovní list 

              vypracuj cvičení 4. vyfoť a práci mi pošli do 18. 2. 

              hblazeninova@zscernos.cz 

 • Opakování jednotky délky 
 • Jednotky hmotnosti 
 • Práce v pracovních sešitech 

 

 

Anglický jazyk 

Unit 7 – The body rap 

Pondělí – samostatná práce 

 • Minitest 7 – najdeš v zádání v Teams nebo v mailu rodičů, vypracuj a pošli do Teams nebo na můj mail  
 • Projekt – My Monster (minimálně 5 vět) – pošli na můj mail nebo vlož do Teams 
 • PS str. 37 
 • Procvičuj slovíčka na WocaBee 

Úterý – online hodina (11 – 12h) 

 • Poslech komiksu 
 • Den svatého Valentýna 

Čtvrtek – online hodina (11 – 12h) 

 • Opakování 7. lekce 
 • Prezentace projektů 

 

Pro radost a poučení si poslechni příběh o Lochnesské příšeře: 

Nessie – the Loch Ness Monster | LearnEnglish Kids | British Council 

 

 

Prvouka 
 • Neživá příroda – opakování 
 • Domácí úkol – pracovní sešit str. 45 
 • Test – uč. str. 32 – Půda 
 • Živá příroda – rostliny 
 • Společné znaky rostlin – uč. str. 34, 35 
 • Nekvetoucí a kvetoucí rostliny – uč. str. 36 
 • Opiš si nebo nalep zápis do sešitu 

 

 

 

Další informace:   

 • Zimní tvořivá výzva (dobrovolné) 

 

 

14.02.2021