Plán učiva na týden od 16. – 20. 11. 2020

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   16. – 20. 11. 2020 

Třída:  3. A 

 

 

Český jazyk 
 • Slova citově zabarvená 
 • Vyjmenovaná slova po b 
 • Práce v pracovním sešitě 
 • Můj víkend (do školního sešitu) 

            zařaď do vět vyjmenovaná slova po b nebo slova příbuzná 

 

 

 

Matematika 
 • Násobení a dělení v oboru násobilek (vypracuj pracovní list) 
 • Řešení slovních úloh 
 • Písemné sčítání dvojciferných čísel 
 • Písemné odčítání dvojciferných čísel 

 

 

 

Anglický jazyk 

Unit 4 – Pirates 

Pondělí – samostatná práce 

 • Opakovací test (příloha) 
 • Dobrovolný úkol 2(příloha) 
 • Procvičování slovíček na WocaBee 

Úterý – státní svátek 

Čtvrtek – online hodina  

1.sk 11.00 – 11.30 

2.sk 11.30 – 12.00 

 • Učebnice str. 21 
 • Pracovní sešit str. 21 
 • Procvičování vět – He is … (He´s…) 

                                              She is …(She´s…) 

 

 

 

Prvouka 
 • Černošice – opakování 
 • Krajina v okolí domova 

 

 

 

Výchovy a volitelné předměty 

PČ: http://krokotak.com/2020/09/snail-craft/ 

Šablonu lze vytisknout nebo dítě hlemýždě nakreslí samo. Foto výtvoru zaslat na bblahova@zscernos.cz , termín odevzdání 22. 11.  

 

HV: https://wordwall.net/resource/5820271/anagram-p%c5%99ehazuj-p%c3%adsmenka-vylu%c5%a1ti-p%c3%adsni%c4%8dky 

Vylušti písničky. 

 

15.11.2020