Plán učiva na týden od 17. – 21. 1. 2022

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   17. – 21. 1.2022 

Třída:  4. A 

 

 

Český jazyk 
 • Skloňování podstatných jmen rodu středního 
 • Skloňování podstatných jmen rodu ženského – seznámení 
 • Zhodnocení práce za 1.pololetí 

 

 

 

Matematika 
 • Čísla větší než 10 000 
 • Porovnávání, zaokrouhlování 
 • Sčítání a odčítání zpaměti 
 • Zhodnocení práce za 1.pololetí 

 

 

 

Anglický jazyk  1.skupina 

 • Lekce 6 – A sunny day 
 • Uč. str. 28 – 29 
 • PS str. 28 – 29 
 • Prezentace projektů My fantastic holiday 

 

2.skupina : stejné jako 1.skupina kromě posledního bodu, místo něj nácvik dialogů na téma počasí (budou zkoušeny od pátku , jsou podobné komiksu z učeb.str.28 ) 

 

 

Přírodověda 
 • Neživá příroda 
 • Součásti neživé přírody 
 • Horniny a nerosty 

 

 

 

Vlastivěda 
 • České země po husitských válkách 
 • Jiří z Poděbrad 

 

 

 

16.01.2022