Plán učiva na týden od 17. – 21. 5. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   17. – 21. 5. 2021 

Třída:  3. A 

 

 

Český jazyk 
 • Vyjmenovaná slova – opakuj si 
 • Podstatná jména – pád, číslo, rod – opakování 
 • Podstatná jména vlastní, obecná 
 • Slovesa – infinitiv – uč. str. 116, 117, 118 
 • Práce v pracovním sešitě 
 • Každý den si přečti několik stránek z knihy 

 

 

 

 

Matematika 
 • Násobilka – opakuj si 
 • Písemné odčítání – oprava 
 • Dělení se zbytkem 
 • Dělení 10 a 100 – uč. str. 22 
 • Násobení dvojciferných čísel jednociferným  

             činitelem – uč. str. 25 

 • Práce v pracovním sešitě 

 

 

 

Anglický jazyk 

Unit 10 – Animal safari 

Unit 11 – My favourite things 

 • Opakování lekce 10 
 • Dramatizace projektu 
 • Nová slovní zásoba 
 • Poslech a čtení příběhu 
 • Učebnice do str.53 

 

Poslechni si příběh a zkus vypracovat pracovní list: 

The clever monkey | LearnEnglish Kids | British Council 

 

Prvouka 
 • Živočichové – opakuj si 
 • Rozmanitost života v přírodě 
 • Přírodní společenství – les, okolí lidských obydlí 
 • Práce v pracovním sešitě 

 

 

 

 

Ke stažení

16.05.2021