Plán učiva na týden od 18. – 22. 1. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   18. – 22. 1. 2021 

Třída:  3. A 

 

 

Český jazyk 
 • Opakování vyjmenovaných slopo b, l 
 • Vyjmenovaná slova po m – chytáky 
 • Slovní druhy 
 • Věta jednoduchá, souvětí – opakuj si – uč. str. 61 
 • Samostatná práce – učebnice str. 60, cv. 19 

            cvičení napiš do školního sešitu  

            svou práci vyfoť a pošli mi ji na email:  

            hblazeninova@zscernos.cz do pondělí 19:00 hodin  

 

 

Matematika 
 • Násobilka 8 

             v příloze máš pracovní list, vypracuj a založ do složky 

 • Pamětné sčítání a odčítání 
 • Počítání se závorkami – pondělí testík 
 • Samostatná práce – pracovní sešit str. 28 celá 

             svou práci vyfoť a pošli mi ji na email: 

            hblazeninova@zscernos.cz do úterý 19:00 hodin  

 

 

Anglický jazyk 

Review B – opakování 

Po – samostatná práce 

 • Uč. str 31 – přečti si komiks 
 • Ps. Str. 31 – vypracuj obě cvičení 

Út – online výuka (již ráno v 8 – 9 hodin) 

 • Poslech komiksu 
 • Uč.str. 32 – poslech 
 • Ps.str. 32 

Čt – online výuka (11 – 12h) 

 • Prezentace projektu My family 
 • Poslech pohádky 

 

Poslechni si pohádku The Ugly Duckling: 

The ugly duckling | LearnEnglish Kids | British Council 

 

 

Prvouka 
 • Neživá příroda – Vzduch 

              učebnice str. 29, 30 – přečti si a udělej si zápis do sešitu 

 • Testík – kapitola Lidé a čas, orientace v čase str. 22 

             ( zopakuj si otázky typu: kolik dnů má jeden rok,

               kolik hodin má jeden den,

               minulost, přítomnost, současnost) 

 • Práce v pracovním sešitě 
 • Milí žáci,  

             ke zlepšení známek mám pro vás dobrovolný úkol: 

             na papír formátu A4 napiš nadpis: Můj mazlíček 

             (popište svého domácího mazlíčka, potom napište, 

              jak se o něj staráte a jakou další péči potřebuje, co  

              má rád a nezapomte nalepit fotografii nebo nakreslit 

              obrázek, kdo mazlíčka nemá, popíše jakékoli zvířátko) 

              svou práci vyfoť a pošli mi ji na email: 

             hblazeninova@zscernos.cz do středy 13:00 hodin  

 

 

 

17.01.2021