Plán učiva na týden od 18. – 22. 9. 2023

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   18. – 22. 9. 2023 

Třída:  4.A 

 

 

Český jazyk 
 • Vyjmenovaná slova – doplňovačka v úterý 
 • Souhlásky měkké a tvrdé 
 • Slova protikladná a souznačná 
 • Slova nadřazená a podřazená 

 

 

 

Matematika 
 • Přirozená čísla 0 – 1 000 
 • Početní operace 
 • Zaokrouhlování na desítky a stovky – ve čtvrtek
 • G – přímky, úsečky dané délky 

 

 

 

Anglický jazyk  Lekce 1 – Back to school 

 • Uč.str. 10, 11 – opakování na téma rodina a vlastnosti 

Lekce 1 – Back to FUNPARK 

 • Uč.str. 12, 13 – poslech komiksu – porozumění 
 • Uč.str. 14, 15 – rozhovory 

Doporučuji opakování a procvičování na interaktivní stránkách Funparku. 

 

 

 

 

Přírodověda 
 • Ekosystém 
 • Rozdělení organismů 

 

 

 

Vlastivěda 
 • Poloha ČR v Evropě 
 • Práce s mapou a atlasem 

 

 

 

 

Další informace: 
 • Návštěva školní knihovny – 20.9. 

 

 

17.09.2023