Plán učiva na týden od 19. – 22. 4. 2022

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   19. – 22. 4. 2022 
Třída:  4. A 

 

 

Český jazyk 
 • Opakování vyjmenovaných slov po b, l, m, p, s 
 • Procvičování pravopisu podstatných jmen 
 • Časování sloves v čase přítomném 
 • Časování sloves v čase budoucím 

 

 

 

Matematika 
 • Jednotky délky, hmotnosti, objemu a času 
 • Počítání do 1 000 000 
 • Zápis čísel, porovnávání, zaokrouhlování 

 

 

 

Anglický jazyk 
 1. Skupina 
 • Lekce 10 – Amazing animals 
 • Uč. + PS – str.48, 49 

      2. skupina – stejné jako 1.skupina 

 

 

 

Přírodověda 
 • Ekosystém louka 
 • Rostliny na loukách 
 • Živočichové na loukách 

 

 

 

Vlastivěda 
 • Vodstvo ČR 
 • Řeky, jezera, rybníky 

 

 

 

 

Další informace: 
 • PÁTEK: DEN ZEMĚ 
 • čeká vás program Triloparku 
 • vezměte si sportovní oblečení, svačinu, pití 

 

 

18.04.2022