Plán učiva na týden od 19. – 23. 9. 2022

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   19. – 23. 9. 2022 

Třída:  3. A 

 

 

Český jazyk 
 • Opakujeme abecedu 
 • Psaní i,í po měkkých souhláskách 
 • Psaní y,ý po tvrdých souhláskách 
 • Učebnice str. 7, 8 
 • Čtení, psaní 

 

 

 

Matematika 
 • Procvičujeme násobilku 
 • Sčítání, odčítání v oboru do 100 
 • Učebnice str. 8, 9 
 • V pátek geometrie – pomůcky: 

              tužka č. 3, dlouhé pravítko, pastelky 

 

 

 

Anglický jazyk  Lekce 1 – Classroom bugs 

 • Školní potřeby – nová slovní zásoba 
 • Uč.str. 6 – 8 
 • PS str. 6 – 8 

 

 

 

Prvouka 
 • Rodina 
 • Učebnice str. 6 

 

 

 

 

 

Další informace: 

Ve středu proběhne Olympijský běh (náhradní termín). 

 

 

 

18.09.2022