Plán učiva na týden od 19. do 23. 09. 2022

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   19. – 23. září 

Třída:  4.A

 

 

Český jazyk 

 

 

 

 

Literatura

 

 Slova spisová, nespisovná, citově zabarvená 

 VS, slovní druhy

 • Uč. str. 10-11
 • PS str. 7, str. 8/cv. 8, str. 12-13

 

Čtení s porozuměním a vypracování PL (dílna čtení)

 • Čítanka str. 21-25 (Fík za volantem, Chůvy)
Matematika 

 Sčítání a odčítání do 1 000 (zpaměti, písemně) 

 Násobení (0-10)

 • Uč. str. 12-13
 • PS str. 11-13

Geometrie

 • Uč. str. 76-77
 • PS str. 42

      Test: Pondělí, Pátek

Anglický jazyk 
 • procvičování slovesa „can“.
 • učebnice str. 6-8
Přírodověda    Živá a neživá příroda = ekosystém 

 • Uč. str. 6-7
 • PS str. 4
 • PL v sešitě
Vlastivěda    Lidé a čas

 • Uč. kapitola o čase
 • PS str. 2-3 (minulost a současnost, lidé a čas)
 • PL v sešitě
 • orientovat se v termínech: Země, Měsíc, Slunce, rok, měsíc, den, rozlišovat př. n. l. a n.l., století a tisíciletí

 

Další informace: 

Ve středu 21.9. bude druhý pokus pro akci OLYMPIJSKÝ BĚH. na atletickém ovále. Žáci poběží dvě kolečka na atletickém ovále (tedy 500 m). Akce se bude konat pouze za příznivého počasí, snad to tentokrát již vyjde.

V pátek 23.9. proběhnou volby do zastupitelstva, vyučování bude zkráceno na 12:00.

PČ – kdo chce a může, přinese bavlnky, které se zavážou na záložky, které vyrábíme

16.09.2022