Plán učiva na týden od 20. – 24. 11. 2023

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   20.- 24.11. 2023 

Třída:  4.A 

 

 

Český jazyk 
 • Vyjmenovaná slova po b, l, m, p, s, v 
 • Diktát – úterý 
 • Slovní druhy 
 • Pády u podstatných jmen 
 • Porozumění textu 

 

 

 

Matematika 
 • Přirozená čísla v oboru do 10 000 
 • Zaokrouhlování čísel – čtvrtek 
 • Písemné dělení jednociferným dělitelem 
 • Slovní úlohy 
 • Rýsování kolmic 

 

 

 

Anglický jazyk  Lekce 3 – Do you like…? + My school, my hobbies 

 • Procvičování vět – I like…, I don´t like…, Do you like…? We like…, We don´t like… 
 • Nová slovní zásoba – clap, fast, loud, slow, stomp, quiet, go outside 
 • Opakování sloves 
 • Uč.46 – 52 

 

 

 

Přírodověda 
 • Živočichové 
 • Ekosystém les 

 

 

 

Vlastivěda 
 • Řeky ČR – čtvrtek 
 • Počasí a podnebí 
 • Půda a zemědělství 

 

 

 

 

Další informace: 
 • 20. a 22. 11. Třídní schůzky 
 • 22. 11. Badatelská hodina venku 
 • (za příznivého počasí oblečení na ven) 
 • 23. 11. Vánoční focení – kdo má zájem 
 • 6. 12. Legenda o hvězdě Club Kino (100,-Kč) 
 • 8. 12. Keramická dílna (2hodiny ve třídě) 
 • PČ, VV – prosím opět o drobnosti na výrobu dárečků  
 • na Mikulášské trhy – náplně do tavné pistole, očička, 
 • sníh ve spreji, provázky, dřevěné korálky 
 • 9. 11. Mikulášské trhy 

 

 

19.11.2023