Plán učiva na týden od 21. – 25. 2022

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   21. – 25. 11. 2022 

Třída:  3. A 

 

 

Český jazyk 
 • Slova příbuzná, stavba slova 
 • Diktát po přípravě – úterý 
 • Seznámení s vyjmenovanými slovy po B 
 • Používání v písemném projevu 
 • Učebnice str. 27, 31, 32 
 • Návštěva školní knihovny 

 

 

 

Matematika 
 • Násobení a dělení v oboru násobilek 
 • Písemné sčítání bez přechodu – opakování čtvrtek 
 • Písemné odčítání dvojciferných čísel 
 • Učebnice str. 31, 32, 33 
 • Slovní úlohy 

 

 

 

Anglický jazyk  Unit 4 – Pirates 

 • Pondělí – test – opakování z 1. – 3. lekce 
 • Úterý + pátek – nová slovní zásoba (pocity) 
 • Uč. str. 20, 21 
 • PS str. 20, 21 

 

 

 

Prvouka 
 • Krajina v okolí domova – opakování ve středu 
 • Naše vlast 
 • Učebnice str. 19, 20 

 

 

 

20.11.2022