Plán učiva na týden od 22. – 26. 3. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   22. – 26. 3. 2021 

Třída:  3. A 

 

 

Český jazyk 
 • Opakování vyjmenovaných slov po b, l, m, p, s 

            (pracovní list v příloze – založ si jej do složky, 

            v úterý test) 

 • Vyjmenovaná slova po v – význam slov 
 • Popis pracovního postupu 

            (domácí úkol v Teams v záložce Zadání) 

 • Podstatná jména – pád a životnost 
 • Každý den si přečti několik stránek z knihy 

            (nezapomeň si do čtenářského deníku zapsat 

             knihu za měsíc březen) 

 

 

 

Matematika 
 • Opakuj si násobilku 
 • Zaokrouhlování trojciferných čísel 

             (pracovní list v příloze – založ si jej do složky, 

              v pátek test) 

 • Pamětné sčítání a odčítání v oboru 0 – 1 000 
 • Písemné sčítání 
 • Kružnice, kruh – uč. str. 35, 36 – pročti si 

 

 

 

Anglický jazyk 

Unit 9 – Bug cafe 

Pondělí – samostatná práce 

 • Opakování slovíček na WocaBee – Písemka 
 • Minitest 9 – pošlu rodičům na mail 
 • PS str. 41 cvičení 6 

Úterý – online hodina 

 • Nová slovní zásoba – Unit 9 
 • Uč. Str. 42 – poslech 

Čtvrtek – online hodina 

 • PS str. 42 – práce ve skupinách 
 • Uč. str. 43 – poslech písničky 
 • Otázky a odpovědi – Do you like…? 

                                                  Yes, I do. No, I don´t. 

 

Poslechni si příběh, procvič si slovíčka a zkus vypracovat pracovní list: 

The hungry dragon | LearnEnglish Kids | British Council 

Prvouka 
 • Živá příroda 
 • Části kvetoucích rostlin (kořeny, stonky) – opakování 
 • Části kvetoucích rostlin (listy, květy, plody) 

              učebnice str. 41, 42, 43, 44 

 • Opiš si nebo nalep zápis do sešitu 
 • Práce v pracovním sešitě 

 

 

 

 

21.03.2021