Plán učiva na týden od 22. – 26. 5. 2023

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   22. – 26. 5. 2023 

Třída:  3.A 

 

 

Český jazyk 
 • Opakování vyjmenovaných slov 
 • Opakování slovních druhů 
 • Spojky, částice, citoslovce 
 • Skloňování podstatných jmen 
 • Učebnice str. 71, 72, 74 

 

 

 

Matematika 
 • Opakování násobilky 
 • Násobení a dělení mimo obor násobilek – čtvrtek 
 • Dělení se zbytkem 
 • Učebnice str. 77 
 • Obvod čtverce, obdélníku 

 

 

 

Anglický jazyk  Lekce 11 – My favourite things 

 • Nová slovní zásoba – poster, umbrella, doll, keyboard, aeroplane 
 • Uč.str.52, 53 
 • PS str. 52, 54 

 

 

 

Prvouka 
 • Živočichové – obratlovci a bezobratlí 
 • Rovnováha v přírodě 
 • Člověk 

 

 

 

 

Další informace:   

 • 23. 5. Jojo Gym s trenéry – Dobřichovice (150,-Kč nevratné)   
 • 24. 5. plavání – sraz před školou 7.50h 
 • 25. 5. krmení – školní zookoutek    
 • 1. 6. Big band Milana Svobody – Club Kino (100,-Kč) 

 

 

21.05.2023