Plán učiva na týden od 23.2.-4.3.2022

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD  23.2. – 4. 03. 2022
Třída:  3.A
Český jazyk VS B, L, M a P, kořen slova + předpona, slovní druhy – pod.jm., slovesa

Uč. str. 64, 68, 71, 72-75

VSH str. 33-36

Matematika Písemné sčítání/odčítání, násobení/dělení, trojúhelník

Prac. seš. str. 4-7

Geometrie str. 12-13

Anglický jazyk Komiks str. 

Nově slovní zásoba – jídlo na str. 42

Písnička “Get dressed for the day”

V úterý bude kontrola domácích úkolů v pracovním sešite – je potřeba mít hotov celou lekci 8 (Kromě posledního cvičení My Star Turn)

Prvouka Trávicí soustava 

Masopust 

(dokončení témat)

Další informace:
27.02.2022