Plán učiva na týden od 23. – 25. 10. 2023

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   23.- 25. 10. 

Třída:  4.A 

 

 

Český jazyk 
 • Vyjmenovaná slova b, l 
 • Doplňovací cvičení – úterý 
 • Předložky a předpony 
 • Zdvojené souhlásky 
 • Školní knihovna 

 

 

 

Matematika 
 • Přirozená čísla 0 – 1 000 
 • Pamětné a písemné sčítání a odčítání 
 • Násobení jednociferným činitelem 
 • Nové – dělení jednociferným dělitelem 
 • Slovní úlohy 

 

 

 

Anglický jazyk  Lekce 2 – Rain 

 • rozšíření slovní zásoby na téma OBLEČENÍ – put on… 
 • poslech, písnička 
 • uč.str. – 32 – 33 

 

 

 

Přírodověda 
 • Houby 
 • Rostliny  
 • Třídění rostlin  

 

 

 

Vlastivěda 
 • Povrch České republiky 
 • Pohoří ČR 

 

 

 

 

 

Další informace: 
 • 25.10. Škola plná strašidel 
 • 25.10. Besídka o strašidlech ve školní knihovně 
 • 16.11. Minioperka v Club Kině (120,-Kč) 
 •  

 

 

22.10.2023