Plán učiva na týden od 23. – 27. 11. 2020

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   23. – 27. 11. 20 

Třída:  3. A 

 

 

Český jazyk 
 • Určování slov příbuzných a slov v jiném tvaru 
 • Vyjmenovaná slova po b – osvojení a upevnění 
 • Vyjmenovaná slova po l – seznámení 
 • Pracovní sešit str. 25, 26, 27 
 • Vypravování – vyprávěj rodičům pohádku 

 

 

 

Matematika 
 • Násobení a dělení v oboru násobilek (vypracuj pracovní list) 
 • Písemné sčítání dvojciferných čísel 
 • Písemné odčítání dvojciferných čísel: 

https://www.youtube.com/watch?v=CIReBmt3FsY    

 

 • Práce v pracovním sešitě 
 • Geometrie: uč. str. 45 – zopakuj si  

 

 

Anglický jazyk 

Unit 4 – Pirates  

Po – samostatná práce 

 • Opakování slovíček na WocaBee 
 • Pracovní sešit str. 23 
 • Dobrovolný úkol (příloha) 

Út – online hodina 

1.sk. 10.00 – 10.30 

2.sk. 10.30 – 11.00 

 • Pozdravy 
 • Učebnice str. 22 
 • Prac. sešit str. 22 

Čt – online hodina 

1.sk 11.00 – 11.30 

2.sk 11.30 – 12.00 

 • Dny v týdnu a měsíce v roce 
 • Učebnice str. 63 
 • Nové balíky ve WocaBee 

 

Prvouka 
 • Krajina v okolí domova 
 • Hlavní a vedlejší světové strany: 

             do sešitu si nakresli směrovou růžici a vyznač hlavní a vedlejší 

             světové strany  

 • Voda v krajině – uč. str. 18 

               

 

Výchovy a volitelné předměty 
 • VV – podzimní řetěz z přírodnin (dobrovolné) 

       Posílám ukázku omalovánky, kde jsou černošické

historické budovy

 

 

 

22.11.2020