Plán učiva na týden od 23. – 27. 5. 2022

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   23. – 27. 5. 2022 
Třída:  4. A 

 

 

Český jazyk 
 • Vyjmenovaná slova, vzory podstatných jmen 
 • Diktát z učebnice – úterý 
 • Stavba věty 
 • Podmět a přísudek 
 • Sloh – popis pracovního postupu 

 

 

 

Matematika 
 • Dělení se zbytkem, písemné dělení – středa 
 • Zlomky 
 • Zápis a porovnávání zlomků 
 • Římské číslice 
 • Obsah čtverce a obdélníku 

 

 

 

Anglický jazyk 
 1. Skupina 
 • Opakování lekce 11 
 • Test z lekce 11 
 • Prezentace projektů Dinosaur 
 • Příprava vystoupení na akademii 

2.skupina : stejné jako 1.skupina kromě projektů Dinosaur, 

test se píše ve středu 

 

Přírodověda 
 • Ekosystém okolí lidských obydlí 
 • Rostliny – opakování 
 • Živočichové – hospodářská zvířata 
 • Referát – Domácí mazlíčci 

 

 

 

Vlastivěda 
 • Půda a zemědělství 
 • Nerostné suroviny, průmysl – opakování – čtvrtek 
 • Kraje ČR 

 

 

 

 

Další informace:  Ve středu 25. 5. – fotografování tříd 

 Opakuj si svůj hudební part na akademii :-).

 

22.05.2022