Plán učiva na týden od 24. – 28. 1. 2022

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   24. – 28. 1. 2022 

Třída:  4. A 

 

 

Český jazyk 
 • Podstatná jména rodu středního – opakování 
 • Skloňování podstatných jmen rodu ženského 
 • žena, růže, píseň, kost – učebnice str. 53, 54 
 • NPS str. 14, 15 
 • Rozhovor, omluva 

 

 

 

Matematika 
 • Čísla větší než 10 000 
 • Zaokrouhlování – učebnice str. 10, 11 
 • Sčítání a odčítání zpaměti – učebnice str. 13 
 • Početník str. 30, 31 
 • Pracovní sešit str. 30 

 

 

 

Anglický jazyk  1.skupina 

 • Unit 6  – A sunny day 
 • Uč.str. 30 – 31 
 • PS str. 30 – 31 (naučit se básničku – str. 31) 
 • Prezentace projektů My fantastic holiday 

2.skupina : stejné jako 1.skupina kromě posledního bodu, místo něho 

konverzace v aj ve scénkách . Upozornění – místo dialogu zmíněného v minulé tabulce bude zkoušena od pátku výše zmíněná básnička 

 

 

Přírodověda 
 • Neživá příroda 
 • Koloběh vody v přírodě 
 • Nerosty a horniny – učebnice str. 32, 33 
 • Pracovní sešit str. 24, 25 

 

 

 

Vlastivěda 
 • Jagellonci na českém trůně – opakování 
 • První Habsburkové na českém trůně – učebnice str. 41-44 
 • Císař Rudolf II. 
 • Pracovní sešit str. 25, 26 

 

 

 

23.01.2022