Plán učiva na týden od 24. – 28. 5. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   24. – 28. 5. 2021 

Třída:  3. A 

 

 

Český jazyk 
 • Vyjmenovaná slova – opakuj si 
 • Podstatná jména – pád, číslo, rod 
 • Slovesa – čas – uč. str. 119 
 • Slovní druhy v základním tvaru 
 • Skladební dvojice  – uč. str. 121 

 

 

 

Matematika 
 • Násobilka – opakuj si 
 • Písemné sčítání, odčítání 
 • Dělení se zbytkem 
 • Násobení dvojciferných čísel jednociferným činitelem 
 • uč. str. 25 
 • Čtverec  

 

 

 

Anglický jazyk  Unit 11 – My favourite things 

 • Uč. str. 53 – 55 
 • PS str. 53 – 55 
 • Procvičování nové slovní zásoby – WocaBee, slovníček 
 • Projekt – My room 

 

Poslechni si příběh a zkus vypracovat pracovní list: 

short-stories-the-treasure-map-transcript.pdf (britishcouncil.org) 

 

Prvouka 
 • Rozmanitost života v přírodě 
 • Přírodní společenství – pole, louka 
 • Pracovní sešit – str- 65, 66, 67, 68 
 • Přírodní společenství – u vody 
 • pracovní sešit – str. 69 

 

 

 

 

Další informace: 

 

 

 

Ke stažení

23.05.2021