Plán učiva na týden od 25. – 29. 4. 2022

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   25. – 29. 4. 2022 
Třída:  4. A 

 

 

Český jazyk 
 • Opakování vyjmenovaných slov po b, l, m, p, s, v 
 • Procvičování pravopisu podstatných jmen 
 • Určování u sloves – osoba, číslo, čas – úterý 
 • Časování sloves v čase přítomném a budoucím 
 • Čtenářský deník 

 

 

 

Matematika 
 • Jednotky délky, hmotnosti, objemu a času – středa 
 • Počítání do 1 000 000 po statisících, desetitisících, tisících 
 • Zápis čísel 
 • Porovnávání čísel 
 • Obvod čtverce a obdélníku 

 

 

 

Anglický jazyk 
 1. skupina 
 • Lekce 10 – Amazing animals 
 • Uč. + PS – str. 49, 50 
 • Projekt Amazing animal na úterý 3. 5. (powerpoint – minimálně 6 vět) 

2.skupina : stejné jako 1.skupina kromě posledního bodu , místo něho: 

Projekt – týmová spolupráce – skupinová soutěž s tématem lekce 10 

 

Přírodověda 
 • Ekosystém louka 
 • Charakteristické znaky trav 
 • Základní byliny na louce 
 • Zástupce bezobratlých, plazů, ptáků a savců 

 

 

 

Vlastivěda 
 • Vodstvo ČR 
 • Řeky, jezera, rybníky 
 • Práce s mapou 

 

 

 

24.04.2022