Plán učiva na týden od 25. do 28.1.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   25. – 28.1. 

Třída:  2. D 

 

 

Český jazyk 

Slova se skupinou , vě 

Slabikotvorné r, l 

Psaní dopisu 

Opakování tvrdých a měkkých souhlásek, velkých písmen ve jménech a psaní u/ú/ů 

 

 

 

Matematika 

Početní operace do 50 

Násobilka 2, 3, 4, 5 

Nácvik dělení 

Rýsování a měření useček v cm 

 

 

 

 

Anglický jazyk 

číslovky 11 – 20cousin, he, she 

Opakování slovní zásoby: jídlo 

 

 

Prvouka 

 

Diskutují o pravidlech zdravé výživy, seznamují se s následky jejich nedodržování 

 

 

 

Další informace: 

 

 

 

 

25.01.2021