Plán učiva na týden od 26. do 30. 09. 2022

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   26. – 30. září 
28.09.2022 – Státní svátek
30.09.2022 – Keramická dílna (v rámci VV)
30.09.2022 – Recitace básně 

 

Český jazyk 

Literatura

 Nauka o slově: slova spisová, nespisovná, citově zabarvená, přirovnání  

 VS, slovní druhy

 Stavba slova: kořen, předpona, přípona 

 • Uč. str. 11/cv. 2, str. 12 + 13
 • PS str. 14-15

Čtení s porozuměním a vypracování PL (dílna čtení)

 • Čítanka str. 26-30 (Jak Rumcajs vysadil duhu na nebe, Broučci)
Matematika 

 Sčítání a odčítání do 1 000 (zpaměti, písemně) 

 Násobení (0-10)

 • Uč. str. 14-16
 • PS str. 14-16
 • HP str. 4, 7, 10
Všichni mají vypracováno v PS str. 5-13 !!!
 

 Geometrie

 • Uč. str. 76-77
 • PS str. 42
Anglický jazyk 
 • dále se procvičuje sloveso CAN a slovní zásoba
 • učebnice str. 8 a 9, v PS taktéž.
 • Ve čtvrtek – krátké opakování na slovní zásobu a sloveso can.
Přírodověda    VOLNO
Vlastivěda 
  České země v pravěku
 • Uč. Doba kamenná, doba bronzová, doba železná
 • PS str. 4-5
 • Myšlenková mapa (doba kamenná – nalepeno v sešitě)
Další informace: 

28.09.2022 – Státní svátek

30.09.2022 – Keramická dílna (v rámci VV)
(Cena: 120,- Kč, uhradím z třídního fondu)

30.09.2022 – Recitace básně

 

Kdo ještě nedonesl pomůcky na VV, PV, cvičební úbor (švihadlo + tenisák), desky na portfolio, rýsovací pomůcky (trojúhelník s ryskou + funkční kružítko) a sešity. Prosím o doplnění.


23.09.2022