Plán učiva na týden od 27. 2. – 3. 3. 2023

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   27. 2. – 3. 3. 2023 

Třída:  3. A 

 

 

Český jazyk 
 • Procvičování probraného učiva 
 • Diktát – úterý 
 • Seznámení s vyjmenovanými slovy po s 
 • Učebnice str. 50, 51 
 • Práce v pracovních sešitech 

 

 

 

Matematika 
 • Pamětné sčítání a odčítání v oboru 0 – 1 000
 • – opakování ve čtvrtek 
 • Jednotky délky, hmotnosti 
 • Učebnice str. 60, 61 a 63, 64 
 • Práce v pracovních sešitech 

 

 

 

Anglický jazyk  Lekce 7  

 • Opakování slovní zásoby, čtení s porozuměním 
 • Test ze 7. lekce – pátek 
 • Uč. str. 36 – 37 
 • PS str. 36 – 37 

 

 

 

Prvouka 
 • Vlastnosti látek – opakování ve středu 
 • Společné znaky rostlin 
 • Užitkové rostliny  

 

 

 

 

Další informace: 

Pondělí 27. 2. – v průběhu 1. hodiny odcházíme do Club Kina na divadlo

Staré pověsti české” (130,-Kč). 

  

Středa 1.3. – přednáška “Nechci kazy” – vzít s sebou vlastní používaný

kartáček na zuby.  

  

 

26.02.2023