Plán učiva na týden od 29. 11. – 3. 12. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   29. 11. – 3. 12. 2021 

Třída:  4. A 

 

 

Český jazyk 
 • Vyjmenovaná slova – opakování 
 • Přehled slovních druhů 
 • Podstatná jména – rod, číslo 
 • Čtenářský deník 

 

 

 

Matematika 
 • Písemné násobení – opakování 
 • Písemné dělení jednociferným dělitelem – opakování 
 • Písemné sčítání i odčítání 
 • Rýsování rovnoběžek procházejících daným bodem 

 

 

 

Anglický jazyk 
 1. skupina 
 • opakování lekcí 1. – 3. 
 • Úterý  – příprava na test 
 • Středa – test z 1. – 3. lekce 
 • Pátek – lekce 4 My town 
 • Uč. str. 19, 20 
 • PS str. 19, 20 

2.skupina – zcela stejné jako 1.skupina  

 

 

Přírodověda 
 • Rostliny – opakování (odkládaný testík) 
 • Živočichové – dělení živočichů 
 • Ekosystém les 

 

 

 

Vlastivěda 
 • Velkomoravská říše – opakování (odkládaný testík) 
 • Vláda přemyslovských knížat 
 • Vláda přemyslovských králů  

 

 

 

 

Další informace: 

Čtvrtek 2. 12. divadelní představení Zpátky do Betléma – Club Kino Černošice 

 

 

 

28.11.2021