Plán učiva na týden od 29. – 31. 3. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   29. 3. – 31. 3. 2021 

Třída:  3. A 

 

 

Český jazyk 
 • Opakování vyjmenovaných slov po b, l, m, p, s 
 • Vyjmenovaná slova po v – chytáky 
 • Pády podstatných jmen 
 • Práce v pracovním sešitě 
 • Do úterý 30. 3. odešlete čtenářský deník za březen 

 

 

 

Matematika 
 • Opakuj si násobilku 
 • Písemné sčítání a odčítání v oboru 0 – 1 000 
 • Práce v pracovním sešitě 

 

 

 

Anglický jazyk 

Unit 8 – Bugs cafe 

Pondělí – samostatná práce 

 • Procvič si nová slovíčka na WocaBee – příprava na písemku 
 • Vypracuj si novou písemku – přístupná bude celé pondělí 
 • PS str. 42 cv. 2 
 • Přečti si slovíčka na téma Velikonoce 

Easter interactive exercise for grade 1 (liveworksheets.com) 

 

Úterý – online hodina 

 • Uč. str. 70 – poslech písničky 
 • Povídání o Velikonocích v UK – Happy Easter 

 

Pro radost a procvičení slovní zásoby si poslechni další příběh: 

The Very Hungry Caterpillar – Animated Film – YouTube 

 

Prvouka 
 • Živá příroda 
 • Části kvetoucích rostlin- opakování – test 
 • Houby – uč str. 45 

 

 

 

 

Další informace: 

Velikonoční únikovka (dobrovolné) 

velikonoční únikovka – Prezentace Google 

 

 

28.03.2021