Plán učiva na týden od 3. – 6. 1. 2023

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   3. – 6. 1. 2023 

Třída:  3.A 

 

 

Český jazyk 
 • Vyjmenovaná slova po b – doplňovací cvičení – středa 
 • Vyjmenovaná slova po l 
 • Používání vyjmenovaných slov v písemném projevu 
 • Učebnice str. 37, 38, 39 

 

 

 

Matematika 
 • Procvičování probraného učiva 
 • Násobení a dělení mimo obor násobilek do 100 
 • Písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel – čtvrtek 
 • Přirozená čísla v oboru do 1 000 
 • Učebnice str. 43, 44, 45 

 

 

 

Anglický jazyk  Novoroční hodina + Lekce 5 – Funny faces 

 • Úterý – Merry Christmas and a happy New Year – povídání o vánocích, vánoční příběh, Nový rok v UK. 
 • Pátek – uč. Str. 25, 26 

 

 

 

 

Prvouka 
 • Neživá příroda 
 • Látky a jejich vlastnosti 
 • Učebnice str. 27, 28 

 

 

 

02.01.2023