Plán učiva na týden od 30.10. – 3.11. 2023

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   30.10. – 3.11. 2023 

Třída:  4.A 

 

 

Český jazyk 
 • Vyjmenovaná slova l, m 
 • Kořen slova 
 • Předložky a předpony 
 • Zdvojené souhlásky 
 • Diktát – úterý 
 • Opakování – Stavba slova 7.11. 
 • Pracovní postup 

 

 

 

Matematika 
 • Přirozená čísla v oboru do 10 000  
 • Násobení jednociferným činitelem – čtvrtek 
 • Nové – dělení jednociferným dělitelem 
 • Počítání se závorkami 
 • Rýsování kolmic 

 

 

 

Anglický jazyk  Lekce 2 – Rain + Costumes 

 • Procvičování a rozšiřování slovní zásoby – oblečení 
 • Otázky a odpovědi – Has she/he got…? 

                                                    She/he has got… 

                                                    Who is she/he…? 

 • Uč.str. 36 – 39 

 

 

 

Přírodověda 
 • Rostliny  
 • Stavba těla rostlin 

 

 

 

Vlastivěda 
 • Pohoří a hory ČR – čtvrtek 
 • Řeky ČR 

 

 

 

 

Další informace: 
 • 10.11. Krmení hospodářských zvířat 
 • 16.11. Minioperka (Club Kino 120,-Kč) 
 • 6. 12. Legenda o hvězdě (Club Kino 100,-Kč) 

 

 

29.10.2023