PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD 30.3. – 3.4.

 

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   30.3. – 3.4.2020 

Třída:   

 

 

Český jazyk 
 • VZORY PODSTATNÝCH JMEN – opakuj si, 

      NPS str. 28 

      učebnice str. 61/5 a 62/6 – přepiš do školního sešitu  

 • SLOVESA 

      Tvar určitý – SPS str. 51, cv. 4 

      Jednoduché a slož. tvary sloves – uč. str. 67, cv. 1 (nahoře) – ústně 

      Zvratná slovesa – uč. str. 67, cv. 2 – ústně 

 • Časování sloves v čase přítomném – připomeň si (uč. str. 68) 

      SPS str. 52, cv. 9,10 

 • Napiš dopis kamarádovi. Dopisy budou hodnoceny. 

      Pošlete do 4. dubna. 

 • Pokračuj ve čtení vlastní knihy. 

       

 

Matematika 
 • NÁSOBILKA – stále si opakuj (posílám pracovní list) 
 • POČETNÍK str. 24 (2sloupce, 32 příkladů)) 
 • PÍSEMNÉ NÁSOBENÍ DVOJCIFERNÝM ČINITELEM – uč. str. 36 

       Shlédni video a zapisuj si do sešitu: 

       https://www.youtube.com/watch?v=2u9h67FEiEw  

 

 • JEDNOTKY DÉLKY, HMOTNOSTI, OBJEMU a ČASU – opakuj si, 

      uč. str. 44 – 48 

 • Seznam se s PRAVÝM ÚHLEM a PRAVOÚHLÝM TROJÚHELNÍKEM 

       uč. str. 34 

 

 

Anglický jazyk 

Opakování lekce 8 podle videí (v mailu) 

Lekce My free time  

Uč. 42 – poslech na videu 

Domácí úkol – napsat týdenní plán (My Diary) 

PS 42 – vypracovat 

 

 

 

 

Přírodověda 
 • EKOSYSTÉM POLE – procvičuj si látku 
 • ŽIVOČICHOVÉ NAŠICH POLÍ – připomeň si kapitolu, uč. str. 40 – 43 

      a udělej si zápis do sešitu. 

      Objasni si pojmy stálí a tažní ptáci. 

 • Vypracuj pracovní list, založ do portfolia. 

       Až se uvidíme, tak si jej zkontrolujeme. 

 • Zahrajte si společně hru, která je v učebnici na str. 43 
 • Na procházkách sleduj, zda už některé polní plodiny vyklíčily 

       a jestli některým stromům pučí listy. 

 

 

Vlastivěda 
 • VODSTVO ČR – opakuj si kapitolu, uč. str. 28 – 31 
 • Pro opakování shlédni prezentaci: 

http://www.zsmshornilibchava.cz/wp-content/uploads/2013/12/VY_32_INOVACE_03_06_VL_4_r_7_Vodstvo_Ceske_republiky.pdf 

 

 • VODNÍ NÁDRŽE – uč. str. 30, udělej si zápis do sešitu 
 • Vyhledej na mapě ČR jezera, rybníky a přehrady, které  

       jsou uvedené na této straně (str. 30) 

 • Vypracuj pracovní list, založ do portfolia. 

       Až se uvidíme, tak si jej společně opravíme. 

 • Zkus si vypracovat testík (posílám v příloze) 

        

 

 

 

Výchovy a volitelné předměty 

HV – Hudební hádanky 

         Hádej písničky z večerníčků: 

         (autor zaměnil pořadí písniček 10 a 11) 

         https://www.youtube.com/watch?v=Ulo-ND2SIq0&t=837s 

  

          

VV – vyrobte si roušku 

 

 

 

 

Další informace: 

 

 

 

 

 

30.03.2020