Plán učiva na týden od 30. 5. – 3. 6. 2022

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   30. 5. – 3. 6. 2022 
Třída:  4. A 

 

 

Český jazyk 
 • Opakování na závěrečnou písemnou práci 
 • Stavba věty – opakování  
 • Shoda podmětu s přísudkem 
 • Procvičování probraného učiva 

 

 

 

Matematika 
 • Závěrečná písemná práce – pátek 
 • Zlomky – výpočet části z celku 
 • Přímá úměrnost 
 • Slovní úlohy se dvěma početními operacemi 

 

 

 

Anglický jazyk  Obě skupiny : Beatles – nácvik vystoupení  na akademii 

                         Lekce 12 – Shrnutí látky lekcí 1-12 :PS str.58,59 

 

 

 

Přírodověda 
 • Ekosystém okolí lidských obydlí – pondělí 
 • Ekosystém rybník 
 • Rostliny v rybníku a jeho okolí 

 

 

 

Vlastivěda 
 • Nerostné suroviny, průmysl – úterý 
 • Kraje ČR 
 • Praha, Středočeský kraj 
 • Jihočeský, Plzeňský kraj 

 

 

 

 

Další informace:  Středa 1. 6. Zookoutek Malá Chuchle – jízdenky tam i zpět! 

 

 

29.05.2022