Plán učiva na týden od 31. – 4. 6. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   31. – 4. 6. 2021 

Třída:  3. A 

 

 

Český jazyk 
 • Vyjmenovaná slova – opakuj si 
 • Slovesa – osoba, číslo, čas 
 • Infinitiv, zvratné sloveso 
 • Slovní druhy – uč. str. 124 
 • Práce v pracovním sešitě 

 

 

 

Matematika 
 • Násobilka – opakuj si 
 • Písemné sčítání, odčítání 
 • Dělení se zbytkem 
 • Písemné násobení jednociferným činitelem 
 • učebnice str. 45 
 • Obdélník  

 

 

 

 

Anglický jazyk  Unit 11 – My favourite things11  

 • Vypracování a prezentace projektu – My room 
 • Uč. do str. 55 
 • PS – do str. 55 
 • Opakování anglické abecedy 
 • Hry se slovy  

 

Poslechni si krátkou pohádku a zkus vypracovat pracovní list: 

Goldilocks and the three bears | LearnEnglish Kids | British Council 

 

Prvouka 
 • Rozmanitost života v přírodě 
 • Přírodní společenství – 
 • les, pole, louka, rybníky, potoky, řeky – opakuj si 
 • Člověk – 
 • Společné znaky – uč. str. 63 
 • Růst a vývoj – uč. str. 64 

 

 

 

Ke stažení

30.05.2021