Plán učiva na týden od 6.-10. 11. 2023

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   6.-10. 11. 2023 

Třída:  4.A 

 

 

Český jazyk 
 • Vyjmenovaná slova po b, l, m, p 
 • Slovní druhy 
 • Pády u podstatných jmen 
 • Stavba slova – opakování – úterý  
 • Porozumění textu 

 

 

 

Matematika 
 • Přirozená čísla v oboru do 10 000 
 • Písemné násobení – oprava čtvrtek
 • Čtvrtletní opakování – úterý 14.11.
 • Nové – dělení jednociferným dělitelem 
 • Slovní úlohy 
 • Rýsování kolmic  

 

 

 

Anglický jazyk  Lekce 2 – Costumes + Review 

 • rozšíření slovní zásoby – clothes + costumes 
 • časování slovesa TO HAVE GOT 
 • uč.str. 36 – 41 

 

 

 

Přírodověda 
 • Rostliny – opakování ze 3.ročníku 15.11. 
 • Živočichové – společné znaky 

 

 

 

Vlastivěda 
 • Řeky ČR 
 • Povodí, úmoří 

 

 

 

 

Další informace: 
 • 10.11. Krmení hospodářských zvířat 
 • 16.11. Minioperka v ClubKině (120,-Kč) 
 • 6. 12. Legenda o hvězdě ClubKino (100.-Kč)
 • 8. 12. Keramická dílna (2 hodiny ve třídě) 
 • 9. 12. Mikulášské trhy 

 

 

 

05.11.2023