Plán učiva na týden od 6. – 10. 2. 2023

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   6. – 10. 2. 2023 
Třída:  3.A 

 

Český jazyk 
 • Procvičování probraného učiva 
 • Vyjmenovaná slova po b, l, m – diktát v úterý 
 • Vyjmenovaná slova po p 
 • Učebnice str. 46, 47, 48 
 • Práce v pracovních sešitech 

 

 

 

Matematika 
 • Přirozená čísla v obru do 1 000 
 • Zaokrouhlování trojciferných čísel na 10, 100 
 • Pamětné sčítání a odčítání – čtvrtek 
 • Učebnice str. 55, 56, 57 

 

 

 

Anglický jazyk  Lekce 7 – The body rap 

 • Nová slovní zásoba – hand, arm, head, foot (feet), leg 
 • Uč.str. 34, 35 
 • PS str. 34, 35 

 

 

 

Prvouka 
 • Slunce a Země – pracovní sešit str. 58, 59, 60 
 • Vlastnosti látek 
 • Měříme hmotnost 
 • Měříme teplotu 

 

 

 

 

Další informace: 

Ve středu 22. 2. pojedeme do Radotína na akci: Dinosauři očima paleontologa 

(Š. Rak). Akce bude trvat 90 minut, cena 120,-Kč. 

V pondělí 27. 2. půjdeme do Club Kina: Staré pověsti české 

(Divadlo Evy Hruškové a Jana Přeučila). Cena 130,-Kč.  

 

 

05.02.2023