Plán učiva na týden od 6. – 10. 6. 2022

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   6. – 10. 6. 2022 
Třída:  4. A 

 

 

Český jazyk 
 • Vyjmenovaná slova, vzory podstatných jmen 
 • Shoda podmětu s přísudkem 
 • Procvičování učiva 4.ročníku 
 • Závěrečná písemná práce – úterý 

 

 

 

Matematika 
 • Zlomky – výpočet částí z celku 
 • Přímá úměrnost 
 • Slovní úlohy se dvěma početními operacemi 
 • Procvičování učiva 4.ročníku 

 

 

 

Anglický jazyk  1.+ 2. skupina 

 • Lekce 12 
 • Opakování učiva 
 • Nácvik na akademii 

 

 

 

Přírodověda 
 • Ekosystém rybník 
 • Rostliny a živočichové rybníků 

 

 

 

Vlastivěda 
 • Kraje ČR 
 • Karlovarský, Ústecký kraj 
 • Liberecký, Královehradecký kraj 

 

 

 

 

Další informace:  Úterý 7. 6. sběr papíru – před školou v ulici K lesíku. 

 

 

 

05.06.2022