PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD 6. – 8. 4.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   6. – 8. 4. 2020 

Třída:  4.E 

 

 

Český jazyk 
 • VZORY PODSTATNÝCH JMEN – opakuj si, 

      NPS str. 29, cv. 8 a) 

      učebnice str. 62, cv. 7 – napiš do školního sešitu 

 • SLOVESA 

      SPS str. 51, cv5 

      Časování sloves v čase přítomném – SPS str. 52, cv. 11 a 53/12 

 • Seznam se s: Časováním sloves v čase budoucím – str. 69 

      učebnice str. 69, cv. 1  zapiš do školního sešitu 

 

Matematika 
 • NÁSOBILKA – stále si opakuj (posílám pracovní list) 
 • POČETNÍK – dodělej stranu 24 
 • Písemné násobení dvojciferným činitelem 

       učebnice str. 36, cv. 10 – vypočítej do školního sešitu 

 • Pročti si PŘÍMOU ÚMĚRNOST str. 41 – 42 
 • Seznam se s OSOU ÚSEČKY A STŘEDEM ÚSEČKY str. 38 

 

 

 

Anglický jazyk 

Lekce 9 

Procvičuj a zapiš novou slovní zásobu: 

I go fishing. – Chodím na ryby. 

I go shopping. – Chodím nakupovat. 

I go running. – Chodím běhat. 

I go skateing. – Chodím bruslit. 

I listen to music on Fridays. – Poslouchám muziku v pátek. 

I sleep. – Spím. 

Procvičuj otázky: What do you do on Tuesdays? 

                                 Do you listen to music? 

Zazpívej si písničku: 

https://www.youtube.com/watch?v=tYNap8gVNK4 

Vypracuj: PS – 43 

 

Vše procvičíme na online hodině ve středu od 9. 30 

Připrav si: učebnici, PS, papír a pero. 

 

Když budete mít volnou chvíli, podívejte se na kreslený film: 

https://www.youtube.com/watch?v=PrNI1m5jBC4 

Přírodověda 
 • EKOSYSTÉM LOUKA 

      na str. 44 – 45 vyhledej rostliny a živočichy našich luk 

 • Přečti si kapitolu ROSTLINY NA LOUKÁCH str. 46 – 47 

       udělej si zápis do sešitu 

 • Shlédni prezentaci a vypracuj si úkoly na konci: 

       https://slideplayer.cz/slide/11734188/ 

 

 

 

 

Vlastivěda 
 • Opakuj si kapitolu VODSTVO ČR str. 28 – 31 
 • Přečti si kapitolu POČASÍ A PODNEBÍ str. 32 
 • Shlédni prezentaci: 

   https://zsslapanice.cz/STUD_MAT/DUMY/Vlastiv%c4%9bda/4.%20ro%c4%8dn%c3%adk/VY_32_INOVACE_DUF_01_03_VL_4.pdf 

 

      a udělej si zápis do sešitu – zakresli i značky pro počasí 

 • Zahrajte si na moderátora/ku televizní předpovědi počasí 

 

 

 

Výchovy a volitelné předměty 

Pč –dobrovolné – parník, člun, loď- z papíru 

https://www.youtube.com/watch?v=y2UbU7aHuSY  

https://slideplayer.cz/slide/2328720/  

https://www.youtube.com/watch?v=Cx4c9Ru7zv0 

 

Vv – malujte a foťte přírodu. Obrázky i fotky mi můžete poslat na email: 

lzubkova@zscernos.cz      děkuji 😊 

 

 • HV – zazpívejte si jarní písničku Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře: 

      https://www.youtube.com/watch?v=JEC-LU3qs-k 

 

 

 

 

 

Další informace: 

 

 

 

 

 

Ke stažení

06.04.2020