Plán učiva na týden od 7. – 11. 11. 2022

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   7. – 11. 11. 2022 

Třída:  3. A 

 

 

Český jazyk 
 • Určování vět v souvětí – opakování v úterý 
 • Nauka o slově – význam slov 
 • Slova souznačná 
 • Slova protikladná 
 • Učebnice str. 22, 23, 24 
 • Vyprávění, nadpis 

 

 

 

Matematika 
 • Násobení a dělení 10 
 • Násobení, dělení 2 – 8 – opakování ve čtvrtek 
 • Učebnice str. 19, 20 
 • Písemné sčítání dvojciferných čísel 
 • Učebnice str. 28, 29, 30 
 • Geometrie – polopřímky 

 

 

 

Anglický jazyk  Lekce 3 – Super pet 

 • Nová slovní zásoba, procvičování otázek a odpovědí: 

 What´s this?  – It´s a … 

Is it a rabbit? – Yes, it is. No, it isn´t. 

 • Uč.str.15 – 17 
 • PS str. 15 – 17 
 • Procvičujeme a zkoušíme dny v týdnu a měsíce v roce 

 

 

 

Prvouka 
 • Podzim – opakování ve středu 
 • Naše obec 
 • Významné osobnosti naší obce 
 • Významné budovy naší obce 

 

 

 

 

Další informace: 

VV, PČ – 1 vlna, 10 nalepovacích očiček, 3x Ferrero Rocher, 2 tyčinky do tavné pistole 7mm 

 

 

 

06.11.2022