PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD 8. – 12. 6. 2020

PLÁN UČIVA NA TÝDEN   8. – 12. 6. 2020 

Třída:  4. E 

 

 

Český jazyk 
 • VZORY PODSTATNÝCH JMEN – opakuj si 

      NPS str. 32, cv. a, b 

 • VĚTA JEDNODUCHÁ A SOUVĚTÍ 

      SPS str. 62, cv8, 9 

 • PODMĚT A PŘÍSUDEK 

      SPS str. 65, cv. 18 

 • SHODA PODMĚTU S PŘÍSUDKEM 

      uč. str. 88 – 89 

      Podmět rodu středního 

      Podmět rodu ženského – udělej si zápis do sešitu       

      (pod každou žlutou tabulku napiš 1. cvičení) 

      SPS str. 66, cv. 20 

 • Dodělej si zápisy ve čtenářském deníku 

       

 

 

 

Matematika 
 • POČETNÍK str. 30 
 • ŘEŠÍME SLOVNÍ ÚLOHY – uč. str. 24 – 27 

             Vyber si 3 slovní úlohy a vypočítej je do sešitu 

             (nezapomeň na zápis, výpočet, odpověď)  

 • NEROVNICE – uč. str. 29, 30  

       pročti si 

 • SČÍTÁNÍ ZLOMKŮ SE STEJNÝM JMENOVATELEM 

       učebnice str. 43, 44 

       shlédni video: 

https://www.youtube.com/watch?v=ghMwgrJX3Zs 

        

 •   OBSAH ČTVERCE str. 28 

         nastuduj si a vzoreček si zapiš do sešitu 

 

 

 

Anglický jazyk  Unit 11 

 • Procvičuj časování sloves TO BE, TO HAVE – procvičení najdeš ve výukových materiálech 
 • Vypracuj projekt o dinosaurovi a připrav si ho na online výuku – obrázek + 6/8 vět 
 • Vypracuj cvičení v PS –  54/5, 55/7 
 • Pokud chodíš do školy, přines v úterý 9. 6. ke kontrole pracovní sešit  

Online výuka: 

 1. skupina (ti, co zůstávají doma) – středa 10.30 – 11.15 
 1. skupina (ti, co chodí do školy) – pondělí 13.15 – 14.00 

 

 

Přírodověda 
 • EKOSYSTÉM RYBNÍK – připomeň si 
 • EKOSYSTÉM POTOK A ŘEKA 

       učebnice str. 67 – vyhledávej živočichy 

 • ROSTLINY A ŽIVOČICHOVÉ POTOKŮ A ŘEK 

       učebnice str. 68 – přečti si kapitolu 

 • Shlédni prezentaci a vypracuj úkoly na konci: 

https://slideplayer.cz/slide/14170837/        

 

 

 

Vlastivěda 
 • Opakuj si kapitolu ČLENĚNÍ ČESKÉ REPUBLIKY 
 • Přečti si kapitolu CHRAŇME PŘÍRODU str. 50,51 
 • Zápis do sešitu:  

       KarlovarskýÚstecký a Liberecký kraj 

 • Zápis do sešitu:  

      Královehradecký, Pardubický a kraj Vysočina 

 • Projekt “KRAJE” mi pošli elektronicky do 13. 6. 

 

 

 

Výchovy a volitelné předměty 

 

 

Další informace: 

 

 

 

 

Ke stažení

07.06.2020