Plán učiva na týden od 9. 11. 2020

Plán učiva 1. E     Cvičení označená online vypracujeme společně (jsou zde zapsaná pouze pro děti, které nemohou být na online hodině), cvičení označená jako samostatná práce si děti vypracují samostatně doma.  
Český jazyk       Pomůcky:
1. den online Čteme s kostičkami SA, SO, SU  
  online

ŽA (modrá)

str. 62

Čteme sa, so, su a vyhledáváme slova na tato dvoupísmenková spojení.  
  online

PS k ŽA (fialová)

str. 19, cv.1

vlepit do rámečku

z Přílohy 2 list 10

Příloha 2, list 10
  online

PS k ŽA (červená)

str. 101, cv.1

Očísluj pomocí čárek, jak jde příběh za sebou.  
  online

PS k ŽA (červená)

str. 101, cv.2

Vyprávěj.  
  online psaní Horní zátrh (kopečky)

volný list papíru

Tabulka a fix.

 

samostatná

práce

PS k ŽA (červená)

str. 81

Vlepit nebo nakreslit obrázek podle jména.  
 

samostatná

práce

PS k ŽA (červená)

str. 82

Vybarvit.  
2. den online

Čtení OSBUA

a SA,SO,SU.

  Destička s písmeny OSBUA
  online Říkanka na hlásku L.

Léto letí pryč,

podzim si vzal klíč.

Listy létu zamávaly,

zežloutly a zčervenaly,

zlehka na zem opadaly.

 
  online

Písmenková pohádka

PS k ŽA (fialová)

str. 12, cv. 1

Poslech pohádky a nácvik psaní písmene L v ŽA. Tabulka a fix.
  online

PS k ŽA (červená)

str. 10

Tiskací podobu písmene L – vybarvit.  
  online

PS k ŽA (červená)

str. 6, 7

Vyhledat správné tvary písmene L a vyznačit.  
  online psaní  – vlnky Na volný list papíru vlnky.

volný papíru,

mazací tabulku

 

samostatná

práce

PS k ŽA (fialová)

str. 13

Písmeno L – vybarvit, obtáhnout.

Loďka – závitnice, vlnky – tužkou obtahovat, dokreslit.

 
3. den

samostatná

práce

PS 2 k ŽA (fialová)

str. 19, cv. 2

Z Přílohy 2 list 12 rozstříhat obrázky k této straně, nalepit ke správné

slabice obrázek (suché prádlo, sušenky, socha, satelit, sanitka, sova)

 
 

samostatná

práce

str. 12

Lízátko – obtahovat. Můžeš si lízátko překreslit samostatně na papír a již jej nemusíš dělat v Živé abecedě.

📷

 
  samostatná práce str. 5, cv. 1 Spojit s písmenem slova na L.  
4. den online Diktát a četba písmen z destičky   destička s písmeny OSBUAL
  online

ŽA modrá

str. 48 – 49

Opakování písmene A.

Vyhledat slova na A, a.

Číst „a“ dlouze a přidat slovo s hláskou „a“ na začátku.

Např. ÁÁÁÁÁÁ AUTOBUS

 
  online

PS k ŽA (fialová)

str. 10

Psací podobu písmene l – vybarvit.  
  online

PS k ŽA (fialová)

str. 8, 9

Vyhledat správné tvary psacího písmene L,l a vyznačit.  
  online psaní Na volný list papíru čáry z rohu do rohu a volný papír, mazací destička
  samostatná práce

PS k ŽA (fialová)

str. 11

Z Přílohy 2 list č. 7.

Vystřihnout tvary písmene L, l. Rozstříhat podle čar, složit a nalepit puzzle.

Příloha 2
5. den online SO, SU, SA Práce s destičkou. Destička s písmeny OSBUAL
  online

ŽA (modrá)

str. 56 – 59

Vyhledat slova na L, l.

Číst „l“ dlouze a přidat slovo s hláskou „l“ na začátku.

Např. LLLLLLLLL Letadlo

 
  online

PS k ŽA (fialová)

str. 14

Vpisovat písmena podle obrázků
  online

PS k ŽA (fialová)

str.15

Pohádka o koblížkovi  
  samostatná práce

PS k ŽA (fialová)

str. 20, cv. 3 a 4

 

Vlepit z Přílohy 2, List 10. Příloha 2.
  samostatná práce

PS k ŽA (fialová)

str.15

Nakreslit obrázek k pohádce.  
MATEMATIKA       Pomůcky:
1. den online PS str. 33  
  online

PS str. 30,

cv. 1 – 4

   
  online PS str. 30, cv. 6   Lístek z bločku (čtvercový). Nůžky.
2. den online

PS str. 34,

cv. 1, 2, 3, 5

  Kostky.
3. den

samostatná

práce

(nepovinné)

Pracovní list viz Příloha

📷

  List, prosím, vytisknout.
4. den online

Matematika 1

(sešit s rybou)

1. stránka 2. řádek

3. stránka 2. řádek

4. stránka 2. řádek

Píšeme pouze číslo 2.

Matematika 1

(sešit s rybou)

  online

PS str. 34, cv. 6

a str. 35, cv. 11

Skládáme. Papír z bločku (4 kusy).
5. den online

PS str. 35,

cv. 7 – 10

   
PRVOUKA       Pomůcky:
3. den online PS str. 16, 17 Dolepit z Přílohy samolepky podle zadání pod obrázky.  
  online

Pracovní list 5

(viz e-mail)

  Prosím vytisknout.

08.11.2020