Plán učiva na týden od 9. – 12. 5. 2023

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   9. – 12. 5. 2023 

Třída:  3.A 

 

 

Český jazyk 
 • Opakování vyjmenovaných slov 
 • Slovní druhy 
 • Slovesa 
 • Učebnice str. 69 

 

 

Matematika 
 • Písemné sčítání, odčítání, násobení 
 • Násobení a dělení mimo obor násobilek – pátek 
 • Dělení se zbytkem 
 • Učebnice str. 34, 35, 76 

 

 

Anglický jazyk  Lekce 10 – Animal safari 

 • Procvičování popisu zvířete 
 • PS – str.50, 51 
 • DÚ – projekt My favourite safari animal – prezentace 15. 5. 

 

 

Prvouka 
 • Živočichové 
 • Obratlovci 
 • Ryby, obojživelníci, plazi – čtvrtek 
 • Ptáci 

 

 

 

Další informace:   

 • 10. 5. plavání – sraz před školou 7.50h   
 • 18. 5. Zoopark Karlštejn – školní výlet (120,-Kč) 
 • 23. 5. Jojo Gym s trenéry – Dobřichovice (150,-Kč nevratné) 
 • 25. 5. krmení – školní zookoutek  
 • Plavání každou středu – 17., 24., 31. 5.  

 

 

09.05.2023