Plán učiva na týden od 9. – 13. 11. 2020

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   9. – 13. 11. 2020 

Třída:  3. A 

 

 

Český jazyk 
 • Slova souznačná – uč. str. 42 
 • Slova protikladná – uč. str. 42 
 • Vyjmenovaná slova po b – uč. str. 43 
 • Práce v pracovním sešitě na online hodinách 
 • Úniková hra: 

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vRHCXrABgwmnEspLeQGdlxLen8UPO4MY0sfUTB4NIylNRmcXTwJjdiUQ8JWVE57vLYdA7Gqtthh6q0Q/pub?start=true&loop=true&delayms=3000&fbclid=IwAR3fNCkhKjgxd7fKyOC0XhaLO39e5CEgm7zFX7oXxneHNufiMResVskA0os&slide=id.p 

 

 • Pokračuj ve čtení své knihy 

 

 

 

Matematika 
 • Opakování násobilky (vypracuj pracovní list) 
 • Vypočítej do školního sešitu slovní úlohu, 

              kterou najdeš v učebnici na str. 42, cv. 4. 

              Nezapomeň na zápis, výpočet, odpověď. 

 • Písemné sčítání dvojciferných čísel s přechodem  

              přes desítku – uč. str. 43 

https://www.youtube.com/watch?v=6Zq8QLpjqNw 

 

 • Vzájemná poloha dvou přímek v rovině  

              uč. str. 38 – pročti si 

 

 

 

 

Anglický jazyk 

Opakování + Unit 4 – Pirates 

Pondělí – samostatná práce 

 • Pracovní sešit str. 19 
 • Minitest 3 – v příloze 
 • Dobrovolný úkol – v příloze 

Vypracovaný test a dobrovolný úkol mi prosím opět zašlete na mail: 

Jsticzayova@zscernos.cz 

 

Úterý – online výuka 

1.skupina 10.00 – 10.30 

2.skupina 10.30 – 11.00 

 • Popis oblíbeného mazlíčka – připraví si ti, co ještě nemluvili 
 • Opakování lekcí 1 – 3, str.18. 19 
 • Kvíz – společná práce 

 

Čtvrtek – online výuka 

1.skupina 11.00 – 11.30 

2.skupina 11.30 – 12.00 

 • Unit 4 – Pirates  
 • Uč.str. 20 – nová slovní zásoba, poslech, výslovnost 
 • Pracovní sešit, str.20 – procvičování nových slovíček 

 

Na online hodinu si vždy připrav učebnici, pracovní sešit, sešit s vlkem a penál. 

    

A něco pro radost a procvičení porozumění: 

Peppa Pig – Mister Skinnylegs 

 

 

 

Prvouka 
 • Naše obec – opakování 

             Jak znám své město Černošice (příště testík) 

 • Vypiš si do sešitu konkrétní názvy míst, kde se nacházejí: 

              zdravotnické služby, lékárny, pošta, policie, 

              kostel Nanebevzetí Panny Marie,  

              sportovní hala Věry Čáslavské 

 • Práce v pracovním sešitě na online hodině  

 

 

 

Výchovy a volitelné předměty 
 • Hudební výchova – zahraj si hru na tělo 

https://www.youtube.com/watch?v=D1o_Xnx6_e8 

 

 • Výtvarná výchova – vytvoř obrázek z listů 

https://www.youtube.com/watch?v=vc8H07ZmmWA 

 

 

 

 

 

 

08.11.2020