Plán učiva na týden od 9. – 13. 5. 2022

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   9. – 13. 5. 2022 
Třída:  4. A 

 

 

Český jazyk 
 • Opakování vyjmenovaných slov 
 • Vzory podstatných jmen 
 • Diktát: vyjmenovaná slova, pravopis podstatných jmen – úterý 
 • Opakování sloves 
 • Věta jednoduchá a souvětí 

 

 

 

Matematika 
 • Opakování: sčítání, odčítání zpaměti, zaokrouhlování, 

počítání se závorkami, násobilka – čtvrtek 

 • Zlomky 
 • Zápis zlomků 
 • Rovnoběžníky  

 

 

 

Anglický jazyk  2.skup.: 11.lekce – Pravěká zvířata, minulý čas sloves být a mít, 

učeb. a PS str. 52,53. Výběr písně na vystoupení na akademii. 

 

 

Přírodověda 
 • Ekosystém park – opakování 
 • Ekosystém okolí lidských obydlí 
 • Zástupci živočichů žijících v okolí lidských obydlí 
 • Dělení zeleniny 

 

 

 

Vlastivěda 
 • Počasí – úkol – úterý 
 • Vodstvo, počasí, podnebí – čtvrtek 
 • Půda a zemědělství 
 • Nerostné suroviny a průmysl 

 

 

 

 

Další informace:  Ve středu si doneste kulatou svačinku (pizza, koláč…), budeme půlit, čtvrtit… 

(matematika – zlomky). 

Doneste do pátku (13. 5.) 80,-Kč na mobilní planetárium. 

 

 

08.05.2022