Plán učiva od 10. do 14. ledna

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   10. do 14. ledna 

Třída:  1.A 

 

 

Český jazyk 

Pondělí: Písmeno K – Slabikář str. 37, písanka str. 25 – napiš slova podle obrázků, str. 26 – přečti a opiš věty Míla lepí model. Jůla maluje jelena.  

DÚ – str. 26/slož slovo a napiš ho v dolní části.
 

Úterý: Procvičování – Slabikář str. 38, písanka str. 26 – napiš psacím písmem věty Osel nese seno. Ota posílá pusu. 

 

Středa: Procvičování – Slabikář str. 39, písanka str. 27. 

 

Čtvrtek: Vyvození nové hlásky a písmene V – Slabikář str. 40. Písanka 2. díl – str. 2 nácvik písmene k + str. 32 – tiskací písmeno K 

 

Pátek: Slabikář str. 41. Písanka 2. díl – str. 3 procvičování. 

Matematika 

Každou hodinu procvičování pamětného počítání do 12. 

Pondělí: slovní úloha PS str. 59/cv. 6, rozdělím str. 59/cv. 7. Nový typ úlohy – neposedové str. 59/cv. 8 (vrať čísla na správná místa). Cv. 9 – modeluj poslepu číslice např. z fazolek, dřívek… 

 

Úterý, čtvrtek, pátek: Opakování – PS str. 60 – 62 

Anglický jazyk   

Opakování číslovek, sčítání do 10 a fráze How old are you? V učebnici lekce 9.

 

Prvouka 

Jak vynálezy mění život lidem – PS str. 36, 37 

 

 

Další informace: 

Pondělí a ve čtvrtek – testování COVID 

Úterý – bruslení – sraz v 7.45 hod. na stadionu. 

 

 

09.01.2022