Plán učiva od 11. do 14. dubna

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   11. do 14. dubna 

Třída:  2.A 

 

 

Český jazyk 

Čtení s porozuměním, opakování slovních druhů – podstatná jména, slovesa. Slova citově zabarvená.  

Věta, souvětí. 

Uč. ČJ str. 90-95, PS ČJ str. 20-23 

 

Čítanka – Žijeme zdravě str. 98-101, PS Čítanka 3 str. 18, 19/7, 20/9, 21/11. 

 

Matematika 

Sčítání a odčítání do 100. Násobení – naučit se zpaměti do 7×7. Řešení slovních úloh. Rýsování podle pravítka.  

PS M str. 24 – 27 

 

Anglický jazyk 

 

 

Prvouka 

Příroda na jaře – uč. str. 50-51, PS str. 32 

 

 

 

10.04.2023