Plán učiva od 11. do 15. dubna

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   11. do 15. dubna 
Třída:  1. A 

 

 

Český jazyk  Pondělí: Vyvození nové hlásky a písmene F, f. 

Slabikář str. 82 – úvodní básnička (zakroužkuj f, F), povídání o místech na fotografiích. Text – Fotograf 

Písanka – 3. díl str. 9, nácvik písmene E 

Úterý: Slabikář str. 83 – otázky na porozumění textu, cv. 1, 2 a čtení slov v postranní liště. 

Písanka – 3. díl str. 10, 11 

 

Matematika  Pracovní učebnice – dokončení strany 31 a strana 32.

Pamětné počítání do 19.

 

Prvouka  Dokončení úkolů v pracovní učebnici str. 54, 55. 

Povídání o Velikonocích.   

 

 

Další informace:  Středa 13. Dubna – výlet do čokoládovny 

Čtvrtek 14 dubna – prázdniny 

Pátek 15. dubna a pondělí 18. dubna – velikonoční svátky 

 

10.04.2022