Plán učiva od 11. do 15. října

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   11. do 15. října 

Třída:  1.A 

 

 

Český jazyk 

Upevnění poznávání známých písmen S, M, A, L 

Čtení slabik MA, LA, SA, MÁ, LÁ, SÁ 

Vyvození hlásky a písmene P 

Příprava na psaní – uvolňovací cviky – horní klička, horní a dolní zátrh 

Matematika 

Poznáváme podlaží 

Skládání a stříhání papíru 

Numerace do 6 

Krokování 

Pokračování v daném rytmu 

Anglický jazyk 

Hi, children 

 

Prvouka 

Pozorujeme stromy 

 

 

Další informace: 

V úterý probíhá druhá lekce plavání. 

 

 

 

08.10.2021