Plán učiva od 12. do 16. dubna

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   12. do 16. dubna 

Třída:  4.D 

 

 

Český jazyk 

Slovesa – časování v čase minulém 

Uč ČJ str. 71, 72 

PS Hravá čeština str. 63/cv. 12, str. 64/cv. 13, 14, 15 

 

Matematika 

Velká čísla, dělitelnost 

PS M2 str. 20/cv. 7, str. 21, 22 

Pracovní listy zasílám a ukládám do Teams – Souborů – matematika – výukové materiály 

Geometrie – jednoduchá konstrukční úloha 

 

MIND- aktivní účast na on-line hodinách 

          – prezentace a pracovní listy budou k dispozici vždy v Teams po  

             ukončení hodiny – složka- Soubory – výukové materiály 

          – tento týden Slovní úlohy a procvičování učiva 

 

Anglický jazyk   

  • Cardinal and ordinal numbers (číslovky) 
  • English date (datum) 
Přírodověda 

Rostliny a živočichové na louce – kvíz na známky 

Ekosystém park – str. 50-52 

 

Vlastivěda 

Červená učebnice: Husitské války – kvíz na známky 

Jagellonci na českém trůně – str. 39 

Modrá učebnice: Průmysl a nákladní doprava (str. 38, 39) 

 

Další informace: 

Výtvarná výzva na tento týden je inspirována jarní přírodou. Nakreslete, namalujte, vytvořte, vyfotografujte, nakreslete v počítači výtvarné dílo inspirované jarem např. loukou, květinami, ptáky... Při pobytu venku si všímejte, jak se příroda probouzí a tvořte. Své výtvory donesete příští týden do školy, vyzdobíme si třídu. 

 

11.04.2021