Plán učiva od 13. do 16. listopadu

PLÁN UČIVA NA TÝDEN   OD 13. do 16. listopadu 

Třída:  1.D 

 

 

Český jazyk 

Vyvození hlásky a písmene Y, rozvoj sluchové diferenciace krátkých a dlouhých slabik. 

Živá abeceda str. 74 

Nácvik psaní tiskacích písmen – Živá abeceda (ŽA) str. 85 

Příprava na psaní – dlouhé samohlásky – ŽA str. 75. 

Čtení slabik ŽA str. 76, 78-79, str. 80-81 

Seznámení se slabikářem – str. 5, 6. 

 

 

Matematika 

Krokujeme a opakujeme, co už umíme. 

PU Matematika str. 43-45 

 

Prvouka 

Části rostlin PU prvouka str. 19 

 

 

Další informace: 

Středa – bruslení na zimním stadionu, sraz v 7.50 hod., začátek v 8.00 hod. 

Čtvrtek – divadelní představení v Club kině – Miniopera pohádek, odcházet budeme po první vyučovací hodině, návrat do 11.40 hod. 

 

 

12.11.2023