Plán učiva od 13. do 17. září

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   13. do 17. září 

Třída:  1. A 

 

 

Český jazyk 

Barevný týden. 

Uvolňovací cviky. 

Vybarvování. 

Rozvoj řečových dovedností, pravolevé orientace. 

 

Matematika 

Orientace v prostoru 

Přirozená čísla – numerace 1-5 

Číslo a počet, rytmus 

 

Anglický jazyk 

Hello! What’s your name? Songs. 

 

Prvouka 

Ve třídě. 

 

 

Další informace: 

V případě dotazů mě kontaktujte. Děkuji. 

 

 

 

 

10.09.2021